Vad är sant & inte sant

 

 

 Det finns en hel del frågetecken som sagt,

om vad hypnos är

Och de frågetecken som kommer upp är

  • Klienten förstår ofta inte att han befinner sig i hypnos....."men snälla terapeuten, det var en jätteskön upplevelse de här, men jag var ju bara avslappnad. Jag hörde ju allt du sa?"
  • Att man inte kan tvinga in folk i hypnos, de måste vilja själv
  • Man kan definitivt bli hypnotiserad via telefon, CD, ljudband, radio, & TV
  • Klienterna kan ljuga under hypnos. Hypnos kan INTE användas som ett sanningsserum
  • Det behöver inte vara absolut tyst, man behöver inte heller ligga ner för att man skall kunna bli hypnotiserad
  • Hypnos är ingen sömn
  • Tonåringar är oftast bättre hypnosobjekt än äldre. Lätast är ungdomar mellan 8- 12 år
  • Man behöver inte tro på hypnos för att det skall fungera
  • Man kan inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd

Man behöver inte tro på hypnos för att det skall fungera MEN man måste vilja bli hypnotiserad annars fungerar det inte. Man kan inte hypnotisera någon som inte vill.  Man kan heller inte hypnotisera, drogpåverkade eller paranoida människor. Och skrönan om att kanske inte kommer att vakna upp är som sagt en skröna. Alla vaknar upp, man kan inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd... Det är ju självhypnos.

Det undermedvetna vill dig alltid väl. Den skulle aldrig skada dig på något sätt, eftersom att det är du själv som väljer vilka suggestioner du vill ta till dig.

 

Kommer jag att vara medveten under hypnos?

Absolut! Detta är den vanligaste missuppfattningen om hypnos. Det är ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallad av suggestioner (förslag). Det är en naturlig manifestation av sinne i arbete. Man är hela tiden kommunicerbar. Man kan glida in och ut ur en lätt sömn men ditt inre sinne kommer alltid att fortsätter att höra terapeutens budskap

 

Kan vem som helst bli hypnotiserad?

Alla är hypnotiserbara - till en viss grad. Undantag är, drogpåverkade samt paranoida människor. En paronoida människa kan sällan bli hypnotiserad, annat än i dennes ljusa stunder, eftersom det krävs ett visst mått av självförtroende för att bli hypnotiserad.

 

Kommer jag att förlora kontrollen under hypnos?

Tvärtom! När du går djupare in i hypnos, kommer du att ha lättare tillgång till det undermedvetna. Eftersom det undermedvetna styr sådana funktioner som smärtlindring, blödning, blodtryck, healing och immunsystemet, och mycket mer - du kommer faktiskt att ha mer kontroll snarare än mindre.

 

Finns det faror med hypnos?

Nej, Hypnos är ett helt naturlig trance tillstånd, tex som när vi Dagdrömmer, tittar på TV, Lyssnar till musik, läser en bok, när man är koncentrerad. Tänk dig som när man sitter i en biosalong. Man kan fokusera sig på biofolket i salongen eller på filmen (-och då utestänger man omgivnigen) Glömsk av sin omgivning, skrattar eller gråter man när man lever sig in i filmen. dvs Hypnos. Biobesökarna är fullt vaken under filmen – precis som man är ihypnos.                                                                        Det värsta som kan hända är att ingenting händer.

 

 

Varför är bildspråk så viktigt?

Kraften i hypnos är beroende av föreställningsförmågan. Dina armar, fingrar, ögon ect rörde sig inte därför att jag bad dem göra det utan därför att DU föreställde dig att de skulle göra det. Jag kan säga de rätta orden men det är din sak att följa mina instruktioner Man skall ha viljan att det skall ske, Förvänta sig att det skall ske, Bara låta det ske.

 

Kan alla ”normala” människor komma i hypnotiskt

                tillstånd, är alla mottagliga?

Ja, alla människor kan det, om de vill, eftersom all hypnos till stor del är självhypnos. Det kräver en “normal” intelligens och en ”normal” koncentrationsförmåga.

 

Är man medveten om vad som sker?

 

Det är ett vanligt missförstånd att man skulle vara “helt borta”

trots det faktum att man är fullt medveten om vad som sker.

Man sover inte och minns därför allt efteråt.

 

 

Kan jag förmås göra saker mot min egen vilja?

Nej, självbevarelsedriften är alldeles för stark för det. Man gör

ingenting som går emot den egna moralen.

 

Kommer jag att ofrivilligt avslöja alla mina hemligheter?

Nej, ingenting sker mot den egna viljan eller önskan.

Terapeuten kan inte avslöja dina skamligaste hemligheter,

om du själv inte vill det.

 

 

Kan jag “fastna” i hypnosen?  

Du kan inte fastna i hypnosen, däremot kan det upplevas så

skönt och avslappnande att man helst skulle vilja vara kvar i

den, länge.

 

 

        Varför är hypnoterapi att föredra

            framför andra terapiformer?  

 

Alla terapiformer har sina fördelar. Fördelen med hypnoterapi är

tillgången till känslominnen i både medvetna och bortträngda

minnen, vilket medför i regel, att terapitiden kortas avsevärt.

 

Hur många gånger måste man gå för önskad effekt? 

Det är helt individuellt och har dels att göra med vilket ”problem” man sökt för samt hur lätt man har för att ”släppa taget”.