Hypnos öppnar dörren till det undermedvetna

 

             

Vad är Hypnoanalysis? Den mest engagerade form av terapeutisk hypnos är Hypnoanalysis eller medicinsk hypnos. Den kombinerar både hypnos och hypnoterapi. I avslappnat hypnotiskt tillstånd, är det undermedvetna mer tillgänglig. Hypnos öppnar dörren till det undermedvetna. Analys söker det undermedvetna för den grundläggande orsaken till problemet så att klienten kan förstå och lösa orsaken till problemet snarare än att bara behandla

Suggestions terapi innebär att terapeuten ger klientens undermedvetna en serie av "förslag"- suggestioner. Dessa förslag kan hjälpa klienten att hitta ett sätt att göra det lättare för något de vill göra (t.ex. att tala inför publik) eller lättare att sluta göra något de inte vill göra (t.ex. rökning).

Hypnoterapi används ofta när det inte finns någon grundorsak som måste behandlas, eller när det finns tidsbegränsningar (t.ex. en person som vill ta itu med en flygrädsla).

Hypnoterapi är ofta som en kortsiktig behandling jämfört med

andra typer av terapi..Analytisk HypnoterapiAnalytisk Hypnoterapi (även kallad hypnosanalys) kan vara

effektiva i hanteringen av djupare frågor, och innebär

psykoterapi med hypnos. I analytisk hypnoterap i försöker man

hitta orsaken till ett problem, och ta itu med frågan.

Till exempel kan en fobi vara "maskerad”

Med suggestions terapi, kan men finna orsaken, men fobien

kommer fortfarande att existera.

I analytisk hypnoterapi söker man att  identifiera orsaken och

ta itu med det. Orsaken blir då maktlösa.Analytisk hypnoterapi är en mycket involverar process och

kräver oftast mycket mer engagemang än suggestions terapi.

Men när grundorsaken har i dentifierats och behandlats, kan

resultaten vara livsförändrande.

Enligt den brittiska Society of Clinical Hypnosis (BSCH),

uppskattas det att 85% av människor kommer att reagera på

en viss nivå till klinisk hypnoterapi. Vissa individer är mer

benägna att svara på hypnoterapi än andra och har man ett

öppet sinne för tekniken, så hjälper det till. Att tro att

förändringen genom hypnoterapi är möjligt, är viktigt, och om

en person är personligt motiverad, att göranen förändring, gör

hypnosen ofta klienten mer benägen. Det är viktigt att inse att

det inte är möjligt att hypnotisera en person mot sin vilja, och

även om en individ är hypnotiserad, kan de avvisa varje förslag

som inte är till nytta för dem. Hypnoterapi är därför naturligt

och säkert, utan några skadliga biverkningar.

All hypnos är självhypnos

 

Barnet lever kvar i oss

Barndomen är den viktiga nyckeln till människans beteende och psykiska hälsa senare i livet. Hur de vuxna i barnets omgivning tillfredsställer barnets behov styr utvecklingen.

Barnet genomgår olika faser. Varje fas måste lösas på ett bra sätt för att människan inte ska ”fastna” i otillfredsställande beteenden. Om utvecklingen i en fas skulle störas eller hindras kan detta inte göras ogjort, däremot kan bristerna kompenseras på andra sätt – exempelvis genom psykoanalys.

Målet är frigörelse genom kunskap

Tanken bakom psykoanalysen är att ge människor ökad kunskap om sig själva och vad de har i sitt undermedvetna. Med ökad kunskap skulle ett bättre mående komma med automatik.

Genom psykoanalys kan en människa få hjälp med att bli medveten om de ”förbjudna” drifter, tankar och känslor, som hon/han kastat ner i det undermedvetna. När människan blivit medveten om vad det är som ligger och försurar det undermedvetna och vilka behov som hon/han inte fått tillfredsställda i sin barndom kommer hon/han per automatik att må bättre.

 

Lider Du av någonting inom Dig men bortom Din kontroll?

Att ständigt sträva efter framgång och förverkligande kan vara mycket tröttande. Tar man sedan hänsyn till individens levnadshistoria (vilket utgör grunden till personens beteende) och det faktum att händelser från uppväxten präglat ett ungt känsligt sinne, så förstår man snart att det finns en djupare orsak till värken.

Hypnoterapi…

  • Är terapin som ser till orsak och verkan
  • Uppdagar glömda känslor i det undermedvetna
  • Ger ökad förståelse för den egna personligheten
  • Ger mental avspänning & återhämtning

En etablerad kontakt med det undermedvetna (där alla minnen och känslor finns) ger ofta en djupare insikt, kunskap, vetskap och förståelse. Det dels för situationen i sig men även i relation till andra men inte minst, för den egna personen. I hypnoterapi -analys arbetar man framgångsrikt med följande…

  • Stressrelaterade situationer
  • Att förändra oönskat beteende
  • Att frigöra sig från beroende